Privacyverklaring

Contactgegevens
Global Dressage Auction
Sophie Lourens – Van Leest
Boerdonksedijk 1
5469 PN  Erp
Nederland

info@globaldressageauction.com
+31 (0)6 2073 1873

Gegevensverwerking
Deze privacyverklaring van Global Dressage Auction heeft betrekking op onze gegevensverwerking en het gebruik van cookies. Global Dressage Auction respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Global Dressage Auction. Vanwege de wet AVG wordt ieder bedrijf gevraagd om expliciet te maken hoe wij met gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Global Dressage Auction verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf ons verstrekt door contact met ons op te nemen per mail of telefoon. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam (en eventueel naam van de organisatie waar u werkzaam bent)
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw (zakelijke) mailadres

2. Waarom Global Dressage Auction jouw gegevens nodig heeft
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

3. Hoe lang Global Dressage Auction gegevens bewaart
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strict nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld worden.

4. Delen van persoonsgegevens met anderen
Global Dressage Auction verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Opslag van gegevens
Global Dressage Auction is een kleine organisatie, wij werken niet met een centraal registratiesysteem. Er is dus geen sprake van systematische opslag van adresgegevens, geboortedata en/of andere gegevens. De gegevens die aangeleverd worden zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

Aanmelding vindt plaats doordat u of uw werkgever naam en werktelefoonnummer en/of e-mailadres doorgeeft. Aan de aard van ons werk verbonden is dat er soms sprake is van schriftelijke verslagen van begeleiding. Deze worden opgeslagen achter een met een wachtwoord beveiligde omgeving. We doen er alles aan om uw persoonlijke, identificeerbare gegevens te beschermen.

6. Website en e-mail
De e-mail wordt gehost door TransIP. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP. Op het moment dat u contact opneemt met ons via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Via MailBlue worden nieuwsbrieven e.d. verstuurd. Er worden dus mailadressen verzameld voor marketingdoeleinden.

De website wordt gehost door TransIP.

7. In kaart brengen websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Global Dressage Auction gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

8. Onze dienstverlening
Op onze dienstverlening zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Dit betekent dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben hierin een geheimhoudingsplicht. Informatie aan derden, wordt alleen gedeeld met toestemming van de klant.

9. Rechten die u heeft op grond van de wet AVG (ingang 25 mei 2018)

  • Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Global Dressage Auction vastgelegd en bewaard worden. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.
  • Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet (meer)? U heeft het recht om dit te laten rectificeren.
  • Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Global Dressage Auction opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Global Dressage Auction al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
  • Recht op het wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Global Dressage Auction vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit geldt niet voor de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.
  • Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Global Dressage Auction niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
  • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Global Dressage Auction uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we door onze software goed te beveiligen en ons te houden aan de hiervoor gestelde maatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Sophie Lourens – van Leest, info@globaldressageauction.com

Erp, december 2020