Bijlagen

Bijlagen

I – Koopovereenkomst

Dit formulier bevat alle belangrijke informatie van een verkocht kavel.

II – Opdrachtovereenkomst

Dit formulier gebruikt u om uw kavel in te schrijven.

III – Gezondheidsverklaring drachtige merrie

Dit formulier kunt u uw dierenarts laten invullen.

IV – Gezondheidsverklaring veulen

Dit formulier kunt u uw dierenarts laten invullen.

V – Verklaring levering embryo

Gaat u uw verkocht embryo afleveren? Neem dan dit formulier mee.

VI – Verklaring levering ongeboren veulen

Gaat u de (draag)merrie met ongeboren veulen naar de koper brengen? Neem dan dit formulier mee.