Toelichting
Hieronder vindt u een uitgebreide uitleg van hoe de formule tot stand is gekomen. Mocht u er nog verdere vragen over hebben dan kunt u altijd contact met Marcel Hekerman opnemen.

Drie voortplantingstechnieken
De formule geeft u automatisch de kosten voor de volgende drie voortplantingstechnieken:

  • De merrie draagt het veulen zelf
   Hierbij wordt de merrie geïnsemineerd en draagt ze haar veulen zelf.
  • Klassieke embryotransplantatie
   Hierbij wordt uw merrie geïnsemineerd, vervolgens wordt er een embryo spoeling gedaan. Een eventueel hierbij gevonden embryo wordt vervolgens in een draagmerrie geplaatst.
  • Nieuwere technieken (OPU/ICSI/ET)
   Hierbij worden er bij uw merrie middels de OPU eicellen afgenomen. Deze eicellen worden vervolgens via ICSI bevrucht met sperma. De hieruit ontstane embryo’s worden vervolgens in een draagmerrie geplaatst.

Voordat we aan de slag gaan met berekenen nemen we u eerst nog even mee in de bepaling van de variabelen.

Gemiddelde resultaten per voorplantingstechniek

In de formule wordt gewerkt met gemiddelde resultaten. Het kan dus zijn dat de realiteit in uw specifieke geval anders is dan de uitkomst van deze formule.

Zelf dragen
Wanneer de merrie het veulen zelf draagt hebben we een ratio aangehouden van 5 seizoenen met de merrie fokken resulteert in 4 veulens.

Klassieke embryotransplantatie
Als we het hebben over klassieke ET dan zijn gemiddeld 3 cycli insemineren en spoelen nodig voor een dracht. Er wordt gemiddeld anderhalf keer een embryo getransplanteerd voor een dracht.

Nieuwere technieken (OPU/ICSI/ET)
In het geval van ICSI ontstaan er anderhalf tot 2 embryo’s per behandeling. Er wordt anderhalf keer een embryo getransplanteerd voor een dracht.

Gemiddelde maandelijkse kosten voor het houden van de merrie
In de formule wordt u gevraagd naar de maandelijkse kosten voor het houden van uw merrie. Dit is uiteraard voor iedereen anders. Hieronder ziet u een overzicht van de eventuele kosten per maand met daarbij gemiddelde bedragen zoals deze zijn bepaald door Vereniging Eigen Paard. Dit kan u helpen bij het maken van een realistische inschatting.

   • Huisvesting: €292,-
   • Voeding: €176,-
   • Ontwormen: €13,-
   • Vaccinaties: €4,-
   • Hoefverzorging: €38,-
   • Tandverzorging: €7,-
   • Onvoorziene kosten: €42,-
   • Totaal: €560,- 

In ons rekenvoorbeeld hanteren bij een bedrag van €300,- als maandelijkse kosten aangezien fokmerries ook vaak maanden in het land staan.

Aantal maanden in relatie tot voorplantingstechniek

   • Zelf dragen: 14,5 maanden per veulen voor de fokmerrie
   • Klassieke ET: 14 maanden voor de draagmerrie + 6 maanden voor de donormerrie
   • Nieuwere technieken: 14 maanden voor de draagmerrie + 1,5 maand voor de donormerrie

Verzekeringen

Veulen
Indien u het veulen verzekert, moet dit ook worden meegenomen in de formule. Hierbij gaat de formule uit van een veulenverzekering vanaf de dat dracht 45 dagen oud is tot het moment dat het veulen 5 maanden oud is. Op dat moment worden namelijk de meeste veulens verkocht. De gehanteerde premie is 12% en wordt berekend over alle gemaakte kosten.

Donormerrie
Ook als u de donormerrie verzekert dient, dit in de berekening te worden meegenomen. Hierbij gaat de formule uit van een verzekerde periode van 5 maanden. De toegepaste premie is 5% over de helft van de aanschafwaarde van de merrie. Dit is reeler dan de originele aanschafprijs aangezien de merrie minder waard wordt naarmate ze ouder wordt.